Առցանց խորհրդատվություն
Զանգեք մեզ հանդիպման համար +374 10 211 771


Բացակա ատամների վերականգնումը մասնակի շարժական պրոթեզների (բյուգելների) միջոցով

  Այսօր շարժական պրոթեզի ճանաչված տեսակ է հանդիսանում բյուգելային պրոթեզները (գերմաներենից bugel-աղեղ): Դրանց պատրաստման ժամանակ օգտագործվում է բարակ մետաղական աղեղ, որի շնորհիվ ծամողական ճնշումը հավասարաչափ է բաշխվում ատամներին և լնդային հյուսվածքին:

  Բոլոր պրոթեզները պատրաստվում են բարձր որակի նյութերով և ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված մեր գործընկեր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում: Բյուգելային պրոթեզների առավելությունն է`

   

  • ծամողական պրոցեսի կարգավորում, ինչը թույլ է տալիս նորմալ սնվել և կարգավորել առողջությունը
  • խոսակցական ֆունկցիայի և ինքնավստահության կարգավորում
  • ավելացնում է հարմարավետությունը` լնդային հյուսվածքների մինիմալ գրգռումով
  • ծամողական ճնշումը հավասարաչափ է բաշխվում ատամներին և լնդային հյուսվածքին, ինչը պահպանում է և ատամները, և լնդերը:

Բյուգելային պրոթեզը բացակա ատամների վերականգման շատ կայուն և հարմարավետ միջոց է:

Բյուգելային պրոթեզը ամբողջությամբ չի փակում քիմքը, որի շնորհիվ չի առաջացնում անհարմարություններ:

Խորհուրդ N1

Երեխայի ատամների ճիշտ մաքրում


Երեխայի ծնվելու պահից սկսած պետք է սկսել նրա բերանի խոռոչ հիգիենայի պահպանումը: Մինչև ատամների ծկթումը պետք է երեխային ամեն կերակրելուց հետո խմեցնել նախօրոք եռացված գոլ ջուր, բերանի խոռոչից կաթնային փառը հեռացնելու նպատակով: Երեխայի առաջին ատամի ծկթման ժամանակ նա արդեն պետք է ունենա իր առաջին անհատական ատամնախոզանակը և ատամնամածուկը: Պետք է մաքրել երեխայի նույնիսկ մեկ ատամը:

Խորհուրդ N2

Ինչպես ընտրել ատամնամածուկներ


Այժմ շուկայում առկա ատամանմածուկների բազմազանության պատճառով դրանց ընտրության հարցում առաջանում է դժվարություն: Մածուկները լինում են տարբեր նշանակության և որպեսզի ատամների մաքրումը լինի առավել արդյունավետ, անհրաժեշտ է խորհրդակցել Ձեր ստոմատոլոգի հետ և կատարել մածուկի ճիշտ ընտրություն:

Խորհուրդ N3

Երբ է անհրաժեշտ փոխել խոզանակը


Ատամնախոզանակի մազիկների ծայրերը անցնում են հատուկ գործարանային մշակում և ունեն սրացված աշխատանքային մաս: 2-2,5 ամիս օգտագործելուց հետո խոզանակի աշխատանքային մասը մաշվում է և այդ խոզանակով մաքրման արդյունավետությունը իջնում է, հետևաբար անհրաժեշտ այդ խոզանակը փոխել:

Խորհուրդ N4

Ինչու օգտագործել ատամնաթել


Ատամները ունեն 5 մակերես: Խոզանակելով մաքրվում է այդ մակերեսներից 3-ը: Երկու կոնտակտային մակերեսները անհրաժեշտ է մաքրել միջատամնային թելերով: Եթե չօգտագործենք ատամանաթելերը, ապա օրինակ ծամիչ ատամների մակերեսի 40% կմնա առանց մաքրման: Դրանք առկա են ցանկացած դեղատանը և արժեն մոտ 1000դր.:

Խորհուրդ N5

Երեխայի ատամների խնամքը


Կոնֆետը համարվում է երեխաների ատամների համար առաջին թշնամին: Դրա փոխարեն շատ օգտակար է չոր սննունդի (խնձոր, գազար և այլն) օգտագործումը, ինչը կատարում է ատամների ինքնամաքրում: