Մեր Ծառայությունները

Ատամների բուժում

 • Արմատախողովակների բուժում
 • Ատամների պլոմբավորում
 • Ատամնապսակներ
 • Ռեմինեռալիզացիոն թերապիա
 • Վիրաբուժական էնդոդոնտիա

Էսթետիկ վերականգնում

 • Վինիրներ
 • Ատամնապսակներ
 • Ներդիներ
 • Ատամների քիմիական սպիտակեցում

Ատամենրի վերականգնում

 • Ատամնային իմպլանտանտներ
 • Ատամնային կամուրջներ
 • Բյուգելային պրոթեզներ
 • Թիթեղային պրոթեզներ
 • Մարիլանդ կամուրջներ

Մանկական ստոմատոլոգիա

 • Կարիեսի և դրա բարդությունների բուժում
 • Կարիեսի կանխարգելիչ միջամտություններ

Պարոդոնթոլոգիա

 • Պահպանողական բուժում
 • Լնդային ռեցեսիաների վերականգնում

Օրթոդոնտիա