2021 թվականի դեկտեմբերի 2-ից Այ-Էս-Դի դպրոցում սկսվեցին Էնդոդոնտիայի տեսական և գործնական դասերը: Այդ դասերը անցկացնում էր Բժիշկ Մարտիկ Հարթունյանը : Առաջին դասին Բժիշկ Հարթունյանը ներկայացրեց էնդոդոնտիկ բուժման տեսական գիտելիքները:

Էնդոդոնտիա