Ստոմատոլոգիական անգլերեն

Սույն թվականի ապրիլի 12-ից մայիսի 17-ը Այ-Էս-Դի Ստոմատոլոգիական դպրոցում տեղի ունեցավ ստոմատոլոգիական անգլերենի դասընթացների շարքը: Դասընթացները վարում էր ընդհանուր բիզնես անգլերենի մասնագետ Լուսինե Ստեփանյանը: 10 դասերի ընթացքում քննարկվեցին հետևյալ թեմաները՝

lesson 1

introduction, daily schedule and plans

Lesson 2

dentist’s profession, description of dental clinics procedures

Lesson 3

appointment with the doctor, dialogues in dental clinic

Lesson 4

careers in dentistry, challenges, tips and recommendations

Lesson 5

dental health, mouth hygiene

Lesson 6

Health in general, healthy lifestyle. modern life pace and the consequences

Lesson 7

grammar lesson (medical context)

Lesson 8

dental vocabulary lesson

Lesson 9

presentation day 1 (each student picks a topic and presents it in English)

Lesson 10

Վերջում  ուսանողները անգլերեն լեզվով ներկայացրեցին իրենց հետազոտություն/ դասախոսությունները:

Շնորհակալ ենք Լուսինե Ստեփանյանին հետաքրքիր և օգտակար դասապրոցեսի համար: