2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ին,16-ին և 23-ին տեղի ունեցավ էնդոդոնտիայի պրակտիկ դաս: Այս դասը անցկացնում էր Բժիշկ Մարտիկ Հարթունյանը: Ուսանողները աշխատում էին Dentsply ապրանքանիշի գործիքներով և սարքավորուներով, ինչի համար շնորհակալ ենք Հայաստանում այդ ապրանքանիշի ներկայացուցիչ Էլդեքս ընկերությանը: Ուսանողները կատարեցին կակղանային խոռոչի մշակում, արմատախողովակների քեմո-մեխանիկական մշակում և լեցավորում:

Էնդոդոնտիա