ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Կերտել ուրախ պացիենտներով և երջանիկ բժիշկներով աշխարհ

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եզակի կրթություն նորարար և ապագայամետ բժիշկների համար

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 • Հայաստանում զարգացնել ստոմատոլոգիական տուրիզմը
 • Բժիշկների, մատակարար կազմակերպությունների և ղեկավարների միջև ստեղծել միջազգային ցանց
 • Ստեղծել հարթակ, որտեղ ժամանակակից և դասական ստոմատոլոգիական գաղափարների համագործակցությունը կստեղծի նորարար լուծումներ  պացիենտների անվտանգ բուժման, ստոմատոլոգների, ստոմատոլոգիական կլինիկաների և ուսումնական կենտրոնների զարգացման համար
 • Կրթել և զարգացման ուղի հարթել երիտասարդ ստոմատոլոգների համար՝ զինելով նրանց անհրաժեշտ (պրակտիկ) գիտելիքներով:

ԻՆՉՈՒ «ԱՅ ԷՍ ԴԻ» ԴՊՐՈՑ

 • Առաջարկում ենք այլընտրանքային որակյալ կրթություն
 • Գործարար և մասնագիտական նոր կապեր ստեղծելու հնարավորություն
 • Ներկայացնում ենք պրակտիկ արժեքավոր փորձառություն
 • Փորձառու ստոմատոլոգների հետ հաղորդակցման և նրանց գաղափարներն ու փորձառությունն ուսանելու հնարավորություն
 • Ինքնակրթության հնարավորություն «ԱՅ ԷՍ ԴԻ»-ի գրադարանում
 • Կառավարչական հմտությունների զարգացման հնարավորություն

ԴՈՒՔ ԿԱՐևՈՐ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ԿԼՍԵՔ ՍՊԻՏԱԿ ԱՄՐՈՑԻ ԵՎ ԴՊՐՈՑԻ ՇՈՒՐՋ ՁևԱՎՈՐՎԱԾ ՄԵԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

 

«ԱՅ ԷՍ ԴԻ» ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

2022-2023 ուսումնական տարում դպրոցում սովորելու հնարավորություն կտրվի 8 ուսանողի: Դասընթացները տեղի կունենան շաբաթական 2 անգամ: Մեկ օր կլինի մասնագիտական դասախոսություն`դպրոցի լոկալ և միջազգային դասախոսների մասնակցությամբ, մյուս օրը ուսանողը կմասնակցի Սպիտակ Ամրոցում իրականացվող բուժական և այլ պրակտիկ աշխատանքների:

ՁԵՎԱՉԱՓԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Ուսումնական տարվա ընթացքում կունենանք նաև  սոֆթ հմտությունների դասընթացներ  և 10 դաս մասնագիտական անգլերենի զարգացման վերաբերյալ: Այս դասընթացները կվարեն այդ ոլորտներին և հմտություններին լավագույնս տիրապետող պրակտիկ բարձրակարգ մասնագետներ: Կլինեն գործնական այցեր մեր գործընկեր ստոմատոլոգիական հաստատություններ և ատամնատեխնիկական լաբորատորիաներ: Ուսումնական տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր ուսանողի համար կկազմվի  անհատական զարգացման պլան, որը շատ կարևոր է մասնագիտական ուղու ճիշտ կառուցման և հետագա զարգացման համար: Ուսանողներից յուրաքանչյուրի համար կընտրվեն թեմաներ և նրանք դպրոցի թիմի հետ համատեղ կկազմեն մասնագիտական պրեզենտացիաներ:

Ընդհանուր առմամբ, նախատեսված է ամսական 8, իսկ ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում՝ 80 դասընթաց:

ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

Դասընթացի խմբեր Քանակը
(յուր. ուսանող)
Հաճախականություն (յուր. ուսանող)
Գործնական դասընթացներ և ամփոփ հաշվետվություն/այց Սպիտակ Ամրոց  ստոմ. կլինիկա/ 31 Ամսական 4 անգամ
Դասընթացներ առաջնորդության, թիմային ներգարավվածության, մարմնի լեզվի և այլ թեմաների շուրջ 4 Ամսական 1 անգամ
Մասնագիտական անգլերեն 10 1.5 ամսվա ընթացքում
Ուսանողական պրեզենտացիա 1 Յուրաքանչյուր կիսամյակը 1 անգամ
Մասնագիտական դասախոսություններ և ձեռքի հմտության դասեր 37 Ամսական 4 անգամ

«ԱՅ ԷՍ ԴԻ» Ստոմատոլոգիական Գրադարան

Գրադարանի նպատակն է ստեղծել բարձրակարգ և ժամանակակից ստոմատոլոգիական հարթակ, որտեղ առկա է ինքնազարգացման լավ հնարավորություն ոչ միայն երիտասարդների համար, այլ արդեն իսկ փորձառու մասնագետների համար ևս,  աջակցելով Հայաստանում ստոմատոլոգիական տուրիզմի զարգացմանը:

«ԱՅ ԷՍ ԴԻ» գրադարանի դռները միշտ բաց են առաջադեմ մասնագետների համար:

Ուսանողների համար գրանցումն անվճար է:

Ստոմատոլոգիական դասախոսությունների և ձեռքի հմտության դասերի թեմաները

Գեղագիտական ստոմատոլոգիա

 • Գեղագիտական ​​պլանավորումը ստոմատոլոգիայում
 • Ատամների վերականգնումը ուղղակի մեթոդներով
 • Վերին կենտրոնական կտրիչների և առաջին ստորին աղորիքների անատոմիան և դրանց ձևավորումը
 • Կոֆֆերդամի օգտագործումը ստոմատոլոգիայում
 • Ֆոտոնկարահանումը ստոմատոլոգիայում

Էնդոդոնտիա

 • Արմատախողովակների կառուցվածքը, դրանց գործիքային և դեղորայքային մշակումը:
 • Արմատախողովակների լեցավորումը
 • Էնդոդոնտիկայի բարդություններ

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա

 • Ատամնային պսակների և կամուրջների պատրաստումը, պլանավորումից մինչև ֆիքսացիա
 • Թվային տեխնոլոգիաները ստոմատոլոգիայում
 • Ատամների վերականգնումը վինիրների, ներդիրներ, վերդիրների օգնությամբ
 • Լրիվ շարժական թիթեղային և մասնակի շարժական (բյուգելային) պրոթեզներ
 • Իմպլանտոլոգիական բուժման պլանավորում / Պրոթեզավորումը ատամնային իմպլանտների վրա

Մանկաական ստոմատոլոգիա

 • Մանկական ստոմատոլոգիայի հիմունքները

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

 • Ատամների մինիմալ ինվազիվ հեռացում, ատամնաբնի լեցավուրում և կարում

Իմպլանտոլոգիա

 • Հաջող իմպլանտոլոգիական բուժման չափորոշիչները
 • Ոսկրային հյուսվածքի ծավալի ավելացում/ Ոսկրային պլաստիկա
 • Փափուկ հյուսվածքների տրանսպլանտացիա
 • Ատամնային իմպլանտոլոգիայի բարդությունները
 • Կարերի տեղադրումը ստոմատոլոգիական պրակտիկայում

Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա

 • Միջդիսցիպլինար ստոմատոլոգիական մոտեցում
 • Օկլուզիայի հիմունքները, քուքստործնոտային հոդ, արտիկուլյատոր

Պերիոդոնտոլոգիա

 • Պերիոդոնտի հիստոլոգիական կառուցվածքը և հիվանդությունների դասակարգումը
 • Գործիքներ / նյութեր / բուժում
 • Բերանի խնամքի ուսուցումը և պացիենտների վարումը

Ուսումնական տարին բարեհաջող ավարտած ուսանողներին կտրվի «Սպիտակ Ամրոց» Կլինիկայում(ինչպես նաև գործընկեր կազմակերպություններում) պրակտիկան շարունակելու հնարավորություն:

ԻՆՉ ԵՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ ԽՈՍՈՒՄ ՄԵՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սպիտակ Ամրոց Ստոմ. Կլինիկայում աշխատում են շատ բանիմաց մասնագետներ: Շփվելով նման մասնագետների հետ՝ ես հասկացա, որ ստոմատոլոգիան Հայաստանում բավականին ամուր հիմքերի վրա է: Այնտեղից սովորել եմ ինչպես պետք է շփվել պացիենտների հետ, ինչպես կարողանալ լիարժեք օգնություն ցուցաբերել , ձեռք բերել տարբեր իրավիճակներից դուրս գալու որոշակի փորձ, մաքսիմալ ուշադիր և նուրբ աշխատել պացիենտների հետ և ապահովել կատարյալ ստոմ. ծառայություն։ Հատուկ շնորհակալություն բժ. Դավիթ Հովհաննիսյանին։

Գեղամ Գևորգյան

Սպիտակ ամրոցի պրոֆեսիոնալ թիմի հետ համագործակցությունը, թերևս, առաջին լուրջ փորձն էր իմ աշխատանքային պրակտիկայում: Այդ համագործակցությունը հնարավորություն տվեց աշխատել իրենց գործում գիտակ և ստեղծարար մասնագետների հետ, ծանոթանալ այս բնագավառի նորարարություններին և որ ամենակարևորն է՝ բժիշկ-հիվանդ փոխհարաբերությունների էթիկային: Կարևոր ձեռքբերումներից են Հայաստանի և արտերկրի մասնագետների հետ փորձի փոխանակման հնարավորությունները, մասնագիտական երկխոսությունը, ֆորումների կազմակերպումը, բաց և փակ քննարկումներին մասնակցությունը, մասնագիտական ժամանակակից գրականության տրամադրումը և այլն: Սպիտակ ամրոցի մասնագիտական ակտիվ գործունեությունը, որակյալ բուժսպասարկումը, բարձրակարգ մասնագետների հետ աշխատելու փորձը հնարավորություն տվեց մեզ՝ սկսնակ մասնագետներիս, մասնագիտական առաջընթացի:

Պետրոս Երանոսյան

Պրակտիկան «Սպիտակ Ամրոց» կլինիկայում առաջին և ամենաազդեցիկ գործնական գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորությունն էր ինձ համար, ինչը մեծ դեր խաղաց իմ մասնագիտական կայացման հարցում: Օգտագործելով ժամանակակից ստոմատոլոգիայի միջոցները և խստապահանջ մոտենալով մանրուքներին՝ «Սպիտակ Ամրոց» կլինիկան ապահովում է կրթական և բուժական բարձր որակ: Հաջողություն ISD Dental School-ին:

Ինեսսա Սաղեյան

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Ցանկանո՞ւմ եք մասնակցել